Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Od tej daty podmioty reprezentujące Skarb Państwa są zobowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej RP o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych... czytaj więcej
Sejm przyjął nowe Prawo wodne
Przyjęte przez Sejm regulacje dotyczą przede wszystkim utworzenia nowej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami (Wody Polskie), zasad udostępniania składników Skarbu Państwa... czytaj więcej
Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
25 maja 2017 r zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,... czytaj więcej
Nowe obowiązki informacyjne
Ważną zmianą, jaką wprowadzi rozporządzenie, jest zwiększenie zakresu informacji, które należy przekazać Od 25 maja 2018 r administratorzy danych będą musieli poinformować również... czytaj więcej
Nowe podejście do ochrony danych osobowych
Obecne przepisy przewidujące ogólny obowiązek zawiadamiania GIODO o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązek zgłaszania zbiorów do rejestracji) przestają obowiązywać W ich miejsce ogólne... czytaj więcej
Korzyści przedsiębiorców z wprowadzenia RODO
Nowe przepisy mają dać przedsiębiorstwom UE elastyczność przy jednoczesnej ochronie praw podstawowych obywateli Ujednolicenie porządków prawnych skutkować ma w zamiarze powstaniem nowych... czytaj więcej

Zapisz się do
newslettera