dr Krzysztof Tapek

Prawo spółek
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze

Radca prawny specjalizujący się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz budowlanym. Na co dzień zajmuje się świadczeniem pomocy podmiotom gospodarczym prowadząc dla nich długofalowe projekty w sprawach korporacyjnych i handlowych. Wspiera klientów w strategicznym i bezpiecznym zarządzaniu. Bierze udział w negocjacjach handlowych i biznesowych. Doradza klientom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w atypowych formach.

Doktorant zajmujący się zagadnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Języki

j. angielski, j. francuski

Kontakt

tel. 510579559
e-mail: [email protected]

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Publikacje

1. Artykuł „Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. po upływie kadencji – glosa do postanowienia SN z 08.04.2015 r, III CZ 19/15”; Glosa 1/2016, Wolters Kluwer,
2. Artykuł „Corporate social responsibility w kontekście imperatywu kategorycznego Kanta”; Etyka w życiu gospodarczym 1/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
3. Artykuł (współautor: Marcin Hotel) „Jednostronne czynności prawne członka zarządu ze spółką kapitałową”; „Forum Prawnicze” 4/2015, Fundacja Utriusque Iuris,
4. Artykuł „Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych”; Palestra 3/2016, Naczelna Rada Adwokacka,
5. Artykuł „Zakres kognicji sądu rejestrowego w stosunku do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych; sposób reprezentacji spółki przez jednoosobowy zarząd – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.07.2013, sygn.: III CNP 1/13”; Glosa, Wolters Kluwer 1/2015,
6. Artykuł „Czy menedżerskie opcje na akcje mogą być efektywnym instrumentem minimalizującym koszty agencji w spółkach akcyjnych?”; Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia, Stowarzyszenie Mage.pl 2/2015,
7. Artykuł „Naruszenie dóbr osobistych konsumenta agresywną działalnością windykacyjną”, C.H. Beck, Warszawa 2016,
8. Artykuł „Uchwały o tezauryzacji zysku w spółce w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego o sprzeczności uchwał z dobrymi obyczajami i pokrzywdzeniu akcjonariusza”, Olsztyn 2016,
9. Artykuł „Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianej w art. 584(13) k.s.h.”, Przegląd Prawa Handlowego, Wolter Kluwer 2017/6,
10. Artykuł „Pro -European interpretation of national commercial law and the spillover effect of EU law”; Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia, Stowarzyszenie Mage.pl 2/2017,
11. Artykuł „Kilka uwag na temat nowej regulacji prokury”, Przegląd Prawa Handlowego, Wolter Kluwer 2017/8,
12. Artykuł „Uchwały nieważne i nieistniejące zgromadzeń spółek kapitałowych – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25.08.2016 r., V CSK 694/15”; Glosa, Wolters Kluwer 3/2017