Sejm przyjął nowe Prawo wodne
Przyjęte przez Sejm regulacje dotyczą przede wszystkim utworzenia nowej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami (Wody Polskie), zasad udostępniania składników Skarbu Państwa... czytaj więcej
Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Od tej daty podmioty reprezentujące Skarb Państwa są zobowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej RP o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych... czytaj więcej
Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
25 maja 2017 r zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,... czytaj więcej
Nowe obowiązki informacyjne
Ważną zmianą, jaką wprowadzi rozporządzenie, jest zwiększenie zakresu informacji, które należy przekazać Od 25 maja 2018 r administratorzy danych będą musieli poinformować również... czytaj więcej
Nowe podejście do ochrony danych osobowych
Obecne przepisy przewidujące ogólny obowiązek zawiadamiania GIODO o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązek zgłaszania zbiorów do rejestracji) przestają obowiązywać W ich miejsce ogólne... czytaj więcej
Korzyści przedsiębiorców z wprowadzenia RODO
Nowe przepisy mają dać przedsiębiorstwom UE elastyczność przy jednoczesnej ochronie praw podstawowych obywateli Ujednolicenie porządków prawnych skutkować ma w zamiarze powstaniem nowych... czytaj więcej

Zapisz się do
newslettera