Przewaga kontraktowa

Od lipca 2017 roku weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Ma ona na celu eliminację nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami z branży rolno-spożywczej.

Zadania dotyczące nowych przepisów będzie realizować delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy.

Najważniejsze informacje dotyczące nowego prawa:

– Zawiadomienie do urzędu może złożyć przedsiębiorca pokrzywdzony przez kontrahenta, jeżeli łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczyła 50 tys. zł. Ponadto obrót silniejszej strony umowy w poprzednim roku przekroczył 100 mln zł.
– W zawiadomieniu przedsiębiorca powinien wskazać podmiot, któremu zarzuca nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, opis zdarzenia, informacje świadczące o naruszeniu przepisów ustawy oraz swoje dane osobowe. Dodatkowo powinien dołączyć wszystkie dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie.
– Oprócz tradycyjnej, listownej formy zgłoszenia, poszkodowani przedsiębiorcy mogą wysłać informację o naruszeniu na adres mailowy: [email protected]
– Urząd może zająć się sprawą również na podstawie własnych informacji lub doniesień medialnych.
– Warunkiem podjęcia interwencji przez urząd jest również naruszenie interesu publicznego. Oznacza to, że rolą UOKiK jest wyeliminowanie nieuczciwej praktyki z obrotu gospodarczego, a nie zadośćuczynienie konkretnym, poszkodowanym przedsiębiorcom.
– UOKiK może nałożyć karę za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym.
– Postępowanie może się również skończyć bez sankcji pieniężnej. Urząd może odstąpić od kary, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków.
– Podmioty działające w łańcuchu rolno-spożywczym nadal posiadają swobodę doboru kontrahentów i kształtowania warunków handlowych. Urząd może ingerować w proces ustalania cen, czy w przypadku odmowy zawarcia kontraktu, jedynie w sytuacjach drastycznych, kiedy zachowanie podmiotu posiadającego w tym procesie istotną przewagę, godzi w interes publiczny.
– Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży produktów w ramach spółdzielni, grup, czy organizacji producentów owoców i warzyw.
– Sprawami związanymi z obowiązkiem zawarcia pisemnej umowy nabycia produktów rolnych od rolników zajmuje się Agencja Rynku Rolnego.

Źródło: www.uokik.gov.pl