Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami

Jeśli przedsiębiorca wyegzekwował świadczenie od osoby, która go nie uznaje, a następnie cofnął pozew – należy go uznać za przegrywającego sprawę. A co za tym idzie, musi pokryć koszty procesu. Wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje zaś utratę mocy nakazu zapłaty w całości tylko w stosunku do pozwanego, który orzeczenie zaskarżył. Tak wynika z dwóch uchwał wydanych w piątek przez Sąd Najwyższy.

(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 118/16 i III CZP 21/17)

Źródło: www.gazetaprawna.pl