Bez związku z budynkiem w Polsce nie ma polskiego VAT

Przedsiębiorca, który na zlecenie zagranicznego kontrahenta zmodernizuje ciąg technologiczny, luźno tylko związany z fabrycznym gruntem, nie zapłaci podatku w naszym kraju.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 22/17)

Źródło: www.gazetaprawna.pl