Budżet nie zarabia na konsorcjantach, ale fiskus nie traci nadziei

Firmy, które realizują wspólne przedsięwzięcia, nie muszą płacić VAT od rozliczeń wewnętrznych.
Konsorcjanci nie świadczą usług na rzecz lidera konsorcjum, ani nie dostarczają mu towarów. W związku z tym ich rozliczenia wewnątrz grupy są bez VAT. Potwierdzają to np. wyroki: wyrok NSA z dnia 10 października 2014, sygn. akt I FSK 1493/13, wyrok NSA z dnia 10 października 2014, sygn. akt I FSK 1418/13, wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1288/13.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1839/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl