Darowane nie jest kosztem u tego, kto nie ma firmy

Kto wnosi do spółki wierzytelność otrzymaną wcześniej w darowiźnie, ten nie pomniejszy przychodu z objęcia udziałów o jej wartość.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1364/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl