Odlicza tylko ten, kogo dane widnieją na dokumencie

Spółka komandytowa nie odejmie podatku zawartego w cenie wydatków inwestycyjnych, jeśli zakupów, jeszcze przed jej wpisem do KRS, dokonał wspólnik i to na niego wystawiono fakturę.

Obecnie możliwa jest sytuacja, w której wspólnik dokonałby odliczenia wydatków z faktury wystawionej na niego. Nie jest do tego jednak uprawniona spółka, bo podmiot wskazany na fakturze musi być tożsamy z tym, który usiłuje dokonać odliczenia.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1830/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl