Nieletni wspólnik rozlicza się z rodzicem

Dochód małoletniego z tytułu udziału w zyskach i stratach spółki cywilnej nie jest dochodem z pracy. Nie trzeba wypełniać odrębnego PIT na dziecko.

Małoletnie dziecko nie może bez zgody rodzica prowadzić działalności gospodarczej, co przemawia za wspólnym opodatkowaniem dochodów. Inaczej jest w przypadku dochodów z pracy małoletniego, bo do zawarcia przez dziecko umowy o pracę nie jest wymagana zgoda rodzica. Praca powinna być rozliczana odrębnie.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1411/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl