Pies rolnika nadgryzie finanse firm ubezpieczeniowych

Nie ma powodów, by zakłady ubezpieczeń odmawiały wypłaty odszkodowań z polisy OC rolnika za szkody wyrządzane przez jego psy.

Taki wniosek płynie z wczorajszej uchwały SN podjętej z inicjatywy rzecznika finansowego, który dostrzegł rozbieżności w orzecznictwie. Część z sądów popierała stanowisko ubezpieczycieli, którzy argumentowali, że psy nie są zwierzętami wykorzystywanymi użytkowo przez rolników. Ale były też sądy, które w ślad za głosem rzecznika finansowego przyznawały, że czworonóg może pełnić określone funkcje (np. pilnowanie dobytku) i w związku z tym szkody przez niego wyrządzone powinny być rekompensowane z OC rolnika.

(Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 114/16)

Źródło: www.gazetaprawna.pl