Notariusz nie zachował czujności i odpowie za niedbalstwo

Sporządzający akt zawierający nietypowe postanowienia lub wyjątkowo szerokie pełnomocnictwa powinien bardzo dokładnie sprawdzić tożsamość osób.
(Wyrok Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 14 czerwca 2017 r., IV CSK 104/17)

Źródło: www.gazetaprawna.pl