Remont i wyposażenie pokoju zajętego pod biznes są kosztem

Podatnik może odliczyć od przychodu wydatki na remont i wyposażenie wydzielonego pokoju w swoim domu, zajętego na prowadzenie firmy. Nie ma znaczenia, że nie zgłosił go do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1262/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl