Za wypadki na kolei odpowiada także firma zarządzająca torami

Spółka zarządzająca infrastrukturą kolejową jest przedsiębiorstwem napędzanym siłami przyrody i odpowiada za wypadki kolejowe lub inne szkody na zasadzie ryzyka.

(Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. akt V CSK 433/16)

Źródło: www.gazetaprawna.pl