Zamówienia publiczne

Nowe formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji
25 maja 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce Nowe formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji (publikowane od 04.05.2017 r.) zostały udostępnione.

Źródło: www.uzp.gov.pl