Wysokie zarobki nie gwarantują zapłaty zobowiązania

Wysokie zarobki nie gwarantują zapłaty zobowiązania

Organy podatkowe mogą dokonać zabezpieczenia na majątku podatnika, jeżeli kwota zobowiązania w VAT znacząco przewyższa jego aktywa.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1963/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl