Opublikowano Konkluzje BAT dotyczące dużych obiektów spalania

W dniu 17 sierpnia 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Konkluzje BAT dotyczące dużych obiektów spalania. W związku z powyższym, operatorzy istniejących instalacji mają czas do 16 sierpnia 2021 r. na dostosowanie się do przepisów wynikających z ww. Konkluzji.

Konkluzje BAT w języku polskim dostępne są do pobrania na stronie: www.ekoportal.gov.pl w zakładce Konkluzje BAT, lub bezpośrednio z Dziennika Urzędowego UE.

Źródło: www.mos.gov.pl