Nowe przepisy regulujące ochronę danych osobowych

W dniu 4 maja 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO). Wejdzie ono w życie 25 maja 2018 r. i zmieni w znaczący sposób przepisy obowiązujące aktualnie w państwach członkowskich. W Polsce prace koordynacyjne w celu dostosowania prawa krajowego do wymogów europejskich prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Główne założenia nowych przepisów mają na celu:
a) wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą,
b) ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE,
c) uatrakcyjnienie rynku UE względem państw trzecich,
d) usprawnienie wymiany informacji i procedur wewnątrzwspólnotowych,
e) wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.

Źródło: www.giodo.gov.pl