KREDYTY FRANKOWE

Sądowy bat na kredyty we frankach. Okres prosperity w polskiej gospodarce przyczynił się do zwiększenia ilości kredytów waloryzowanych we frankach szwajcarskich lub denominowanych tą walutą. Banki co najmniej zaniedbały obowiązki informacyjne jakie ciążyły na profesjonalistach w zakresie usług finansowych lub też celowo wprowadzały Klientów w błąd kierując się chęcią zysku. W Państwa imieniu prowadzimy postępowania mające na celu obniżenie salda kredytu o wzrosty kursowe, zwrot dotychczas poczynionych nadpłat, unieważnienie umowy kredytowej i zamknięcie kredytu.

Skontaktuj się z:

Łukasz Folak

Skontaktuj się z nami