PRAWO UMÓW

Analizujemy, oceniamy i negocjujemy kontrakty zawierane przez naszych Klientów. Korekta i zrównoważenie zapisów bieżących i strategicznych umów z kontrahentami są istotne dla bezpieczeństwa udziału w obrocie prawnym. Zgodnie z instrukcjami naszych Klientów realizując ich plany rynkowe tworzymy umowy handlowe, ogólne warunki sprzedaży i dostawy oraz te niezbędne w działalności gospodarczej.

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy m.in.:

 1. umowy o współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi, umów spółek oraz umów wspólników,

 2. umowy sprzedaży nieruchomości,

 3. umowy najmu, dzierżawy i leasingu nieruchomości,

 4. umowy leasingu i najmu ruchomości,

 5. umowy timesheringu nieruchomości,

 6. umowy vendingu,

 7. umowy dystrybucyjne,

 8. umowy agencyjnye,

 9. umowy franchisingu,

 10. umowy ramowe określające zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży dóbr, świadczenia usług albo innego rodzaju współpracy biznesowej,

 11. umowy sprzedaży i dostawy,

 12. umowy marketingowe,

 13. umowy kredytowe.

Skontaktuj się z nami