Inwestycje

1. sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących planowanych przedsięwzięć,
2. badanie due dilligence spółek i nieruchomości,
3. konsultacje i doradztwo prawne,
4. ocena i minimalizacja ryzyka,
5. przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowa o roboty budowlane, projektowa, konsorcyjna, partycypacyjna itp.,
6. doradztwo przy nabywaniu nieruchomości i udziałów przez cudzoziemców,
7. uzyskiwanie niezbędnych dokumentów w tym zezwoleń, koncesji, decyzji,
8. przygotowanie dokumentów (wnioski, pozwy, pisma przedprocesowe i procesowe, ugody, regulaminy),
9. pomoc w rozwiązywaniu bieżących sporów z wykonawcami i podwykonawcami,
10. zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami wszystkich instancji.

Usługi świadczone przez nasz zespół w zakresie inwestycji obejmują analizę rynku i ryzyka, doradztwo w zakresie due dilligence oraz na etapie realizacji przedsięwzięcia, wsparcie merytoryczne i pomoc prawną przy dokonywaniu inwestycji.

Zadania, jakich podejmujemy się w procesach inwestycyjnych, to:

  1. sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących planowanych przedsięwzięć,

  2. badanie due dilligence spółek i nieruchomości,

  3. konsultacje i doradztwo prawne,

  4. ocena i minimalizacja ryzyka,

  5. przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowa o roboty budowlane, projektowa, konsorcyjna, partycypacyjna itp.,

  6. doradztwo przy nabywaniu nieruchomości i udziałów przez cudzoziemców

  7. uzyskiwanie niezbędnych dokumentów w tym zezwoleń, koncesji, decyzji,

  8. przygotowanie dokumentów (wnioski, pozwy, pisma przedprocesowe i procesowe, ugody, regulaminy),

  9. pomoc w rozwiązywaniu bieżących sporów z wykonawcami i podwykonawcami,

  10. zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami wszystkich instancji.

Skontaktuj się z nami