PRAWO BUDOWLANE

Doradzamy inwestorom i właścicielom nieruchomości. Prowadzimy komercyjne i mieszkaniowe projekty deweloperskie. Gwarantujemy pewność transakcji.

Specjalizujemy się w analizach z zakresu możliwości zagospodarowania nieruchomości. Współpracujemy z wiodącymi biurami architektonicznymi oraz profesjonalistami z praktycznym doświadczeniem w procedowaniu decyzji i zezwoleń uzyskiwanych w toku procesu budowlanego.

Pomagamy w:

  1. opracowywaniu projektów umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo inwestycji, o podwykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne, o dzieło, a także umowy dostawy lub sprzedaży z montażem, o prace projektowe i o nadzór autorski, o obsługę geodezyjną, o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy deweloperskie i prospekty informacyjne, a także umów przeniesienia praw do nieruchomości,

  2. przygotowywaniu opinii prawnych dotyczących realizacji inwestycji na danym terenie, konieczności ubiegania się o zezwolenia administracyjne,

  3. uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie,

  4. reprezentacji przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, w tym w sprawach o legalizację samowoli budowlanej,

  5. reprezentacji w sprawach o wynagrodzenie za roboty budowlane czy wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

Skontaktuj się z:

Marcin Banasik

dr Łukasz Folak

Skontaktuj się z nami