BIEŻĄCA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapewniamy strategiczną i bieżącą pomoc prawną w formie stałego i kompleksowego doradztwa prawnego dla przedsiębiorców. Nasze usługi dedykowane firmom i inwestorom umożliwiają szybką i skuteczną reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Jakość i dostęp do aktualnych rozwiązań prawnych pozwalają naszym Klientom uzyskać przewagę rynkową oraz sprostać wymaganiom stawianym przez konkurencję.

Pomagamy w:

  1. przygotowywaniu i prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmianach statutów i umów spółek, umarzaniu i zastawianiu udziałów i akcji oraz obrocie udziałami i akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego,

  2. przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów, regulaminów, pism prawniczych,

  3. reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, sądowym, administracyjnym i administracyjnosądowym,

  4. reprezentacji w postępowaniu przedsądowym,

  5. asyście prawnej w zakresie bieżących decyzji biznesowych.

Skontaktuj się z nami