Postępowania sądowe

W ramach obsługi w postępowaniu sądowym oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo i reprezentację we wszystkich instancjach przed sądami. Zanim dojdzie jednak do wszczęcia procesu sądowego, dążymy do rozwiązania sporu w sposób ugodowy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów zarówno na etapie negocjacji jak i w późniejszych postępowaniach sądowych.

Czynności realizowane przez nas podczas prowadzenia postępowań sądowych obejmują:

  1. podjęcie prób negocjacji i ugodowego rozwiązania sporu,

  2. gromadzenie materiału dowodowego w sprawie,

  3. przygotowywanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,

  4. profesjonalną reprezentację klienta w postępowaniach zwykłych, nakazowych, upominawczych i uproszczonych, zabezpieczających, egzekucyjnych, upadłościowych i naprawczych,

  5. po zakończeniu spraw w postępowaniu sądowym – współpracę z komornikami w celu wyegzekwowania należności.

Skontaktuj się z nami